Dr Kraśnicki Dariusz - badania na Prawo jazdy Kat. C D E taxi
Wrocław, ul. Kmicica 3 mapa
Prosimy o wcześniejszą rejestrację: 601 775 123
e-mail skype

Świadectwo kwalifikacji Wrocław

Badania na Prawo jazdy Kat. C D E taxi tel: 601 775 123

Nasz gabinet

Dr Kraśnicki Dariusz

Wrocław, ul. Kmicica 3

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację: e-mail

lub tel. 601 775 123

Potrzebujesz porady?

Jak dojechać?

E Szkolenie E-learning

E Szkolenie E-learning - świadectwo kwalifikacji

Kilka dni temu uczestniczyłem w pokazie zorganizowanym przez firmę ze Szczecina Kierowca.pl dotyczącego systemu nauczania kierowców w formie E-learningu. Ponieważ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. dopuszcza prowadzenie zajęć teoretycznych pod nadzorem trenera wykładowcy przy użyciu komputera oraz oprogramowania specjalistycznego, które wspomaga proces kształcenia. Pokaz odbył się w obecności przedstawiciela urzędu wojewódzkiego i miał na celu wyjaśnienie wątpliwości, czy system spełnia wszystkie warunki wymienione w §12.2. Rozporządzenia.

 

Muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem możliwości technicznych powiązanych z poziomem merytorycznym szkoleń typu E-learning.

Skomentuję każdy punkt po kolei każdy podpunkt rozporządzenia, zgodnie z jego brzmieniem

 • 1)   przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce; : Każdemu szkolonemu nadaje się identyfikator oraz login do systemu. Po wydrukowaniu hasła zostają w danym ośrodku szkolenia i można logować się tylko z komputerów ośrodka. System notuje każde naruszenie polegające np na logowaniu się z komputera w domu [przebieg szkolenia łącznie z IP jest archiwizowany].
 • 2)   przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia; Trener wykładowca decyduje, który temat zajęć podlega nauczaniu. Ideałem jest użycie komputera z ekranem dotykowym [starsi kierowcy mogą mieć problem z myszką]. Dany temat może być odczytany przez komputerowego lektora/słuchawki/ oraz z boku grafiki pojawia się tekst /do przeczytania samodzielnego/. Tempo przejścia do następnego zagadnienia jest narzucone odgórnie. Można je wydłużyć /nie skrócić/ stosownie do percepcji kierowcy. Spełnia to jednocześnie warunek
 • 3)   zabezpieczenia przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć;
 • Na koniec  obowiązkowe 4)   przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik; - oczywiście wymaga nadzoru trenera wykładowcy.
 • Technicznie nie jest możliwe szkolenie bez zaliczenia sprawdzianów sprawdzających wiedzę  co spełnia warunek 5)   możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę

Wszystkie dane z E-szkolenia kierowcy w systemie E-learning są kilkakrotnie archiwizowane na serwerach firmy home.pl Dodatkowo prowadzi się dokumentację papierową z każdego etau szkolenia.

 

 • Skuteczność systemu i tak zostanie zweryfikowana przez zdawalnośc na egzaminie państwowym, przed komisją powoływaną przez Wojewodę.

Siłą rzeczy mój opis jest skrótowy. Warto zajrzeć na stronę e-kierowca.pl/ gdzie można zobaczyć przystępne demo. Z kilku zalet, które widzę mogę wymienić;

 • Możliwość bardzo indywidualnego szkolenia kierowców, ograniczona jedynie ilością stanowisk komputerowych i czasem trenera wykładowcy
 • Atrakcyjność audiowizualna szkolenia
 • System wydaje się być " szczelny", co pozwoli na uniknięcie problemów związanych z nierzetelnym szkoleniem
 • Z zapowiedzi wynika, że niedługo obejmie również oprócz świadectwa kwalifikacji również kursy na prawo jazdy
 • W dłuższej perspektywie może okazać się atrakcyjny cenowo
 • Producent bierze odpowiedzialność za treść merytoryczną szkolenia [szczególnie związaną ze zmianami przepisów]

E Szkolenie E-learning na świadectwo kwalifikacji Wrocław

Podziel się:


Napisz komentarz

Komentarz XML: RSS | Atom