Dr Kraśnicki Dariusz - badania na Prawo jazdy Kat. C D E taxi
Wrocław, ul. Kmicica 3 mapa
Prosimy o wcześniejszą rejestrację: 601 775 123
e-mail skype

Świadectwo kwalifikacji Wrocław

Badania na Prawo jazdy Kat. C D E taxi tel: 601 775 123

Nasz gabinet

Dr Kraśnicki Dariusz

Wrocław, ul. Kmicica 3

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację: e-mail

lub tel. 601 775 123

Potrzebujesz porady?

Jak dojechać?

Świadectwo kwalifikacji zawodowej

Terminy wymiany prawa jazdy

Świadectwo kwalifikacji zawodowej we Wrocławiu

 

Kolejne zmiany ustawy o transporcie drogowym oraz Kodeksu drogowego zmuszają  kierowców zawodowych, dodatkowo do uczestnictwa w szkoleniach.

 

 • Zmiany te zostały wprowadzone  Dziennikiem Ustaw z 2006 r. Nr 235 poz. 1701 (Dz. U.  z dnia 19 grudnia 2006 r.o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o  zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym)

 

Kluczową sprawą jest dodanie Rozdziału 7a - "Kierowcy wykonujący przewóz drogowy"

Wprowadzono tam nowy obowiązek

 • uzyskania kwalifikacji wstępnej oraz ukończenia szkolenie okresowego.
 • Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, stosownej do pojazdu,  będzie wykonywał przewóz drogowy oraz w zakresie bloków programowych określonych  odpowiednio do kategorii prawa jazdy:   C1, C1+E, C i C+E;

Od Medycyna pracy Wrocław
Od Medycyna pracy Wrocław
Kwalifikacja wstępna obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz testy  kwalifikacyjne przeprowadzane są m.in w formie   kursu  kwalifikacyjnego - w ośrodku szkolenia.
Testy kwalifikacyjne przeprowadzane są:w ośrodku szkolenia, po  zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, przez trzyosobową  komisję egzaminacyjną
Testy kwalifikacyjne przeprowadzane są na podstawie pytań pochodzących  z katalogu pytań testowych
Kierowca, który uzyskał - kwalifikację wstępną w zakresie danego bloku  programowego, i zamierza wykonywać przewozy innymi pojazdami niż te, dla których wymagane jest prawo jazdy odpowiadające  zakresowi uzyskanej kwalifikacji wstępnej, obowiązany jest odbyć  kwalifikację wstępną
Wojewoda lub upoważniony przez niego członek komisji  wydaje osobie, która uzyskała kwalifikację wstępną  - świadectwo kwalifikacji zawodowejpotwierdzające uzyskanie kwalifikacji wstępnej
Kierowca wykonujący przewóz drogowy obowiązany jest uzyskać wpis do  polskiego krajowego prawa jazdy, potwierdzający spełnienie  wymagań, kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego
Pierwsze badanie lekarskie kierowcy jest wykonywane przed dniem  wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego  ukończenie kwalifikacji wstępnej,
W prawie jazdy dokonuje się wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  wstępnej lub szkolenia okresowego, Wpis

Wpis dokonywany jest na pisemny wniosek kierowcy na podstawie  przedłożonych kopii:
1)   świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji  wstępnej albo świadectwa kwalifikacji  zawodowej potwierdzającego ukończenie  szkolenia okresowego;
2)   orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak  przeciwwskazań lekarskich do wykonywania  pracy na stanowisku kierowcy;
3)   orzeczenia psychologicznego stwierdzającego  brak przeciwwskazań psychologicznych do  wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
Wpis dokonywany jest w formie wymiany prawa  jazdy. Prawo jazdy w zakresie kategorii, której  dotyczy wpis, wydaje się na okres 5 lat, liczony  od daty wydania świadectwa kwalifikacji  zawodowej,
 • Wymóg kwalifikacji wstępnej nie dotyczy kierowców posiadających prawo jazdy:
1)   kategorii D+E,[autobusy] wydane do dnia 10 września 2008
2)   kategorii C, C+E [ciężarówka /z przyczepą], wydane do dnia 10 września 2009 r.
Harmonogram wykonywania pierwszych szkoleń okresowych -  rozpisany na 6 lat [do 2014] przez kierowców już wykonujących  przewóz drogowy z koniecznością uzyskania wymaganego wpisu do  prawa jazdy w terminie do dnia:
1)  10 września 2009 r. - prawa jazdy kategorii D1 lub D uzyskane do dnia 31 grudnia 1980 r.;
- pierwsza grupa w kierowców w roku 2009 !!!!
  2)  10 września 2010 r. -  prawa jazdy uzyskane :
  a)  kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
  b)  kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;
  3) 10 września 2011 r. -  prawa jazdy uzyskane :
  a)  kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
  b)  kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;
  4)   10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
  a)  kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
  b)  kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;
  5)   10 września 2013 r. -  prawa jazdy uzyskane :
  a)  kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
  b)  kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;
  6)   10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r.
  Wynika z tego, że większość kierowców autobusów będzie musiała skończyć kurs szkolenia okresowego w ciągu 3 lat
  Ośrodki uprawnione przed dniem wejścia w życie ustawy do prowadzenia kursów dokształcających będą prowadzić te kursy na zasadach dotychczasowych tylko  do dnia 10 września 2010 r.
  .

   

   

   

  Podziel się:


  Napisz komentarz

  Komentarz XML: RSS | Atom