Dr Kraśnicki Dariusz - badania na Prawo jazdy Kat. C D E taxi
Wrocław, ul. Kmicica 3 mapa
Prosimy o wcześniejszą rejestrację: 601 775 123
e-mail skype

Świadectwo kwalifikacji Wrocław

Badania na Prawo jazdy Kat. C D E taxi tel: 601 775 123

Nasz gabinet

Dr Kraśnicki Dariusz

Wrocław, ul. Kmicica 3

 

Prosimy o wcześniejszą rejestrację: e-mail

lub tel. 601 775 123

Potrzebujesz porady?

Jak dojechać?

Szkolenie okresowe

Sprawne Szkolenie okresowe Wrocław i Dolnośląskie : Szkolenie okresowe we Wrocławiu na Tarnogajskiej 5/9

Te kursy czasowo najbardziej przypominają stare świadectwo kwalifikacji, ponieważ trwają
tylko 35 godzin.

W zasadzie przewidziano dwie formy kursów

  • kurs okresowy oraz
  • cykl zajęć rozłożonych w okresie pięciu lat, obejmujących program całego kursu okresowego.

Podobnie jak poprzednio /kurs na przewóz rzeczy lub osób/  rozdzielono bloki programowe dla kat  C1, C1+E, C i C+E; i kategorii D1, D1+E, D i D+E.

Jednocześnie nałożono obowiązek szkolenia okresowego na kierowców, którzy ostatnie szkolenie mieli ponad 5 lat temu, a którzy chcą z powrotem wykonywać przewóz drogowy.

Na sam koniec szkolenia kierowca powinien otrzymać /od kierownika ośrodka/ świadectwo kwalifikacji zawodowej.

  • Potem należy dokonać wymiany prawa jazdy, gdzie urząd dokonuje wpisu o szkoleniu.

Kierownik ośrodka szkolenia musi w ciągu 3 tygodni przekazać informację do centralnej  ewidencji kierowców o uzyskanym świadectwie
kwalifikacji zawodowej i odbytym szkoleniu okresowym.

Dopuszcza się sytuację, że można wykonać szkolenie okresowe w innym państwie, ale jedynie  dla osoby mieszkającej zagranicą i pracującej dla  przewoźnika z innego kraju.
Jeżeli ktoś mieszka w Polsce, ale wozi dla zagranicznego przewoźnika, to również uznaje się  szkolenie okresowe z innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

 

Koszt szkolenia okresowego może być pokrywany przez przedsiębiorcę , który   jednocześnie jest zbowiązany do kierowania na te szkolenia i przechowywania przez czas  zatrudnienia kopii świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Jeszcze raz podkreślam z Art. 39l.wynika jasno obowiązek płacenia jedynie za badania lekarskie i psychologiczne, ale nie za szkolenie
okresowe !!

Jak to będzie wyglądało w praktyce ? Czas pokaże, kto będzie płacił.

Sytuacja jest jasna w stosunku do przedsiębiorcy lub innej osoby osobiście wykonującej  przewóz drogowy. Chcą czy nie chcą muszą zapłacić sami za siebie.

Wpis do prawa jazdy o ukończonym szkoleniu jest wykonywany na wniosek kierowcy i po    okazaniu kopii świadectwa kwalifikacji [oraz lekarz + psychotesty].

  • Prawko jest ważne maksymalnie 5 lat.

Pierwsze szkolenia okresowe już niedługo wykonają kierowcy, których prawko zostało zrobione w 1980 roku - kierowcy autobusów / do 10 września 2009 r/
Kierowcy ciężarówek - dopiero w 2010 .

W ciągu 5 lat /do 2014 r/ wszyscy mają być przeszkoleni wg nowych zasad.

Ponieważ szkolenia okresowe są wdrożeniem unijnej dyrektywy, nie ma szans aby coś uległo zmianie.

Szkoła i czołowy Ośrodek Nauki Jazdy Kursant ruszyła już ze szkoleniem okresowym i zapraszamy już wszystkich chętnych. Szczegóły podczas rozmowy telefonicznej 71 336 78 08 zostaną objaśnione przez osoby kompetentne w branży szkolenia kierowców zawodowych.

 

Szkolenia te zastąpiły dobrze znane wszystkim kursy na przewóz rzeczy i osób i niestety nie są one bezterminowe, jak to miało kiedyś miejsce.

Podziel się:


Napisz komentarz

Komentarz XML: RSS | Atom